Cart0Item(s)

Teie ostukorv on tühi

Product was successfully added to your shopping cart.

Privaatsuspoliitika

Selles Privaatsuspoliitikas esitame Euroopa Liidu Andmekaitse üldmääruse Nr. 2016/679 (EL) (edaspidi – Määrus) alusel kohustusliku informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta, mida teostatakse, kui Te kasutate meie veebilehte.

Andmete valdaja, kes määrab Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid on  Winvol OÜ (Äriregistri kood: 11611793, aadress Artelli 10c, 10621 Tallinn, Mob. +372 5089251 mail: info@elektrikaubad.ee).

Tähtis on, et te loeksite privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi, sest selles esitatud tingimusi kohaldatakse iga kord, kui Te ostate meie veebikauplusest kaupu, külastate meie kodulehte või kasutate seda muul viisil. Palume lugeda regulaarselt selle dokumendi aktuaalset versiooni, kuna dokumendi sisu võib muutuda.

Alla 14 aastased isikud ei või esitada meie kodulehel mingeid oma isikuandmeid. Kui olete alla 14 aastane isik, peate enne oma isikuandmete esitamist saama oma vanemate või seaduslike hooldajate nõusoleku.

Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted on mõistetavad nii, nagu neid on kirjeldatud Määruses.

Allpool esitatud informatsioon hõlmab neid andmete töötlemise eesmärke: (i) elektrooniline kaubandus; (ii) uudiskirjade saatmine ja muu otseturunduse alane tegevus; (iii) personalivaliku konkursil osalevate kandidaatide isikuandmete töötlemine ja kandidaatide andmebaasi administreerimine; (iv) kaebuste, päringute või tellimuste administreerimine; (v) kirjavahetus e-posti teel; (vi) küpsiste kasutamine; (vii) sotsiaalvõrkude kasutamine; (viii) videovalve. Samuti kirjeldatakse selles Privaatsuspoliitikas Teie, kui andmesubjekti õigusi, andmete esitamist nende saajatele ja teisi isikuandmete töötlemise tingimusi, mida kohaldatakse kõikidele äriühingu poolt eespool nimetatud eesmärkidel töödeldavatele isikuandmetele.

 

Elektrooniline kaubandus

 

Elektroonilise kaubanduse eesmärgil töötleme Teie poolt registreerimise ajal  esitatud andmeid, samuti andmeid, mida saame, kui Te ostate kaupu, kaasa arvatud informatsioon Teie poolt ostetud kaupade kohta ja maksmisega seotud andmed. Kui Te ei esita registreerimise ajal oma andmeid, ei ole meil võimalik Teid identifitseerida ja Teile kaupu müüa.

Luues meie kodulehel oma konto, palume Teil esitada järgmised isikuandmed - nimi, perekonnanimi, sisselogimise nimi, e-posti aadress, parool, telefoninumber. Kui ostate meie kodulehel kaupu  peale konto loomist, palume Teil esitada arve esitamise aadressi ja kaupade kohaletoimetamise aadressi või näidata kaupade kättesaamise koha.

Lisaks Teie esitatud informatsioonile töötleme informatsiooni selle kohta, millised kaubad meie veebilehe kaudu ostsite. Informatsiooni meie veebilehe kasutamise kohta kogutakse küpsiste abil, mida kirjeldatakse selles poliitikas allpool. Kui maksate meie veebilehel ostetud kaupade eest, saame maksmisega seotud isikuandmed, sealhulgas arve numbri ja tasutud summa.

Sel eesmärgil töödeldavaid Teie isikuandmeid säilitame mitte kauem kui 10 aastat, peale Teie sooritatud ostu, välja arvatud juhud, kui seadustest tulenevaid kohustusi järgides, näiteks täites riiklike institutsioonide korraldusi või osaledes kohtuvaidlustes, on Teie isikuandmeid tarvis töödelda kauem, kui eelpool nimetatud ajavahemik.

Sel eesmärgil on Teie isikuandmete töötlemise alus lepingu täitmine või Teie palvel sooritatavad toimingud enne lepingu sõlmimist. Teatud isikuandmete töötlemise toimingute aluseks võib samuti olla seadustes ettenähtud kohustuste täitmine, näiteks, maksuõiguses sätestatud kohustuste täitmine.

Winvol OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Uudiskirjade saatmine ja muu otseturundusalane tegevus

 

Kui olete meie klient, tellisite meie veebilehel uudiskirjad või avaldasite muul viisil oma tahet otseturunduse materjalide saamiseks, kasutatakse Teie vabatahtlikult esitatud andmeid, kaasa arvatud e-posti aadress ja telefoninumber selleks, et mainitud kontaktandmetel, samuti sotsiaalvõrkude, meediakanalite ja muu sarnase elektronside kanalite kaudu võib Teile saata informatsiooni kaupade ja teenuste kohta, uudiseid kampaaniate, ürituste kohta ja muud turundusalast teavet.

Ilma nõusolekuta teostatakse otseturundust Teie e-posti aadressil vaid sel juhul, kui olete meie klient. Sellist turundust teostatakse seadusega antud õiguse alusel.

Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil 5 aastat, alates nõusoleku andmisest või suhete lõpetamisest Teiega.

Igas Teile saadetud kirjas võimaldatakse keelduda otseturunduse teadete saamisest. Samuti võite neist keelduda või oma nõusoleku tagasi kutsuda ka äriühingu kontaktandmetel pöördudes.

 

Personalivaliku konkursil kandideerivate isikute isikuandmete töötlemine ja kandidaatide andmebaasi administreerimine

 

Kui saatsite oma CV (elulookirjelduse), motivatsioonikirja, soovitused ja/või muud dokumendid või andmed meie kodulehel või spetsialiseeritud, töötajate värbamise või personaliotsingu veebisaidil avaldatud konkursi väljakuulutamisel konkreetsele töökohale, töödeldakse Teie vabatahtlikult esitatud ning allpool nimetatud isikuandmeid personalivaliku eesmärgil.

Teie isikuandmeid töödeldakse seni kuni lõpeb konkurss, st otsustatakse võtta tööle konkreetne kandidaat, lõpeb tema prooviaeg võib otsustatakse konkurss lõpetada ilma ühtegi kandidaati valimata. See ajavahemik ei peaks ületama 4 kuud. Peale konkursi lõpu Teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui Te väljendate nõusolekut andmete edasiseks säilitamiseks tulevaste konkursside jaoks. Kui olete nõus, et Teie andmeid säilitatakse peale konkursi lõppu, informeerige sellest e-kirja teel, saates oma andmed või allkirjastage kohtumise ajal spetsiaalne vorm. Kui olete sellist nõusolekut väljendanud e-kirja teel või muul viisil, säilitatakse Teie isikuandmeid 5 aastat ja kui selle aja jooksul tekib uue töötaja vajadus, võetakse Teiega ühendust. 5 aasta möödumisel Teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui on tekkinud muu alus nende töötlemiseks.

Teie isikuandmeid töödeldakse konkursil osalemiseks ja edaspidiseks säilitamiseks antud nõusoleku, samuti seadustes sätestatud kohustuste ja õiguste rakendamise alusel.

Kui oma isikuandmed esitate meile vabatahtlikult, ilma meie poolt konkurssi kuulutamata, säilitame neid andmeid kandidaatide andmebaasis administreerimise eesmärgil 5 aastat.

Informeerime, et kasutades isikuandmete kaitset reguleerivate seadustega antud õigust, võidakse pöörduda Teie varasemate tööandjate poole ja palutakse nende arvamust Teie kvalifikatsiooni, ametialaste võimete ja isikuomaduste kohta. Kuid Teie praeguse tööandja poole ei pöörduta ilma Teie selgesti väljendatud eelneva nõusolekuta.

 

Kaebuste, päringute või tellimuste administreerimine

 

Kui esitate kaebuse, pretensiooni, päringu või tellimuse e-postitsi, kirjalikult või muul viisil, töödeldakse Teie vabatahtlikult esitatud andmeid selle kaebuse, pretensiooni, päringu või tellimuse administreerimise eesmärgil.

Kui Teie esitatud kaebus või pretensioon seostub potentsiaalselt tekkida võiva vaidluse, tekitatud võimaliku kahju jms, kui tellimuse täitmisega seoses tekivad lepingulised kohustused, võidakse Teie isikuandmeid säilitada maksimaalselt 10 aastat. Kui kaebuse või pretensiooniga seotud isikuandmed ei ole seotud võimaliku vaidlusega, kustutatakse need lühema ajavahemiku jooksul, kui need andmed ei ole enam vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie vaba tahte väljendus, st nõusolek, kuid teatud juhtudel, näiteks kaebuse korral võib edasise säilitamise aluseks saada seadusesäte.

 

Suhtlemine e-posti teel

 

Määruse alusel peetakse isikuandmeteks kirjavahetuse sisu e-posti teel ka juhul kui kirjavahetus toimub juriidilise isiku töötajatega. Sellest lähtudes  on kohustuslik isikuandmete töötlemise eeskirjade kohaldamine e-kirjavahetuse sisule, samuti e-posti aadressidele.

Teie isikuandmete töötlemise alus on Teie vaba tahte väljendus, teostada suhtlemist e-posti teel ja selle vahendusel esitada teatud andmeid, st nõusoleku. Lisaks sellele võib andmete  töötlemise aluseks olla lepingu täitmine ning seadustes ettenähtud kohustuste täitmine.

Teie e-posti aadressi, kirjavahetuse sisu ja seotud andmeid töödeldakse kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Need andmed on kõigepealt nähtavad nendele isikutele, kellega e-posti teel otseselt suhtlete. Kuid teatud juhtudel võivad Teie kirjavahetust lugeda ka teised töötajad, näiteks siseadministreerimise, võimalike seadusesätete või siseeeskirjade rikkumise uurimise, töötajate asendamise ja nendega seotud eesmärkidel ning sarnastes situatsioonides.

 

Küpsiste kasutamine

 

Küpsis (ingl. k. Cookie) on väike, tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis salvestatakse Teie veebilehitsejasse või arvuti kõvakettale. Erinevatel eesmärkidel kasutatakse erinevaid küpsiseid. Küpsised aitavad Teid eraldada teistest kodulehe kasutajatest, seega tagavad kodulehe meeldivama kasutamise kogemuse ja võimaldavad kodulehte täiustada.

Enamus veebilehitsejaid võimaldavad tõkestada kõiki küpsised, aga mõned võimaldavad tõkestada vaid kolmandate osapoolte küpsiseid. Seega võite neid võimalusi kasutada. Kuid pöörake tähelepanu asjaolule, et kõikide küpsiste blokeerimine mõjub negatiivselt kodulehe kasutamisele ja küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki kodulehe osutatavaid teenuseid.

Meie kodulehel kasutatakse allpool kirjeldatud küpsiseid:

 • toimimist parandavad (sessiooni) küpsised. Need on ette nähtud kodulehe toimimise parandamiseks ja koguvad üldise iseloomuga (anonüümset) informatsiooni kodulehe kasutamise kohta;
 • analüütilised (jälgimise küpsised „Google Analytics“). Need küpsised võimaldavad kodulehe külastajaid ära tunda ja loendada ning jälgida, kuidas külastaja liigub kodulehel, aitavad parandada kodulehe toimimist, näiteks, tagada, et kasutaja võiks kergesti leida selle, mida otsib. Nende küpsiste poolt kogutavate andmete töötlemise alus on Teie  nõusolek;
 • funktsionaalsed küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse kodulehe külastajate tuvastamiseks, kui need kodulehte jälle külastavad. See võimaldab esitada kodulehe külastajate vajaduste alusel kohaldatud sisu sotsiaalvõrkudes, jätta meelde klientidele aktuaalset informatsiooni. Nende küpsiste poolt kogutavate andmete töötlemise alus on Teie nõusolek.

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Paljud veebilehitsejad on seadistatud küpsiseid automaatselt vastu võtma. Omades informatsiooni, kuidas ja milleks neid kasutatakse, võite otsustada, kas küpsised vastu võtta või need veebilehitsejas välja lülitada. Enamus veebilehitsejaid võimaldab Teil küpsiseid hallata veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, võite oma veebilehitseja seadistustes  blokeerida kõik küpsised või valida hoiatamisteate enne küpsise salvestamist. Soovides rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta, külastage veebilehekülge: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tahaksime hoiatada, et küpsiste blokeerimise korral ei ole Teil võimalik kasutada mõningaid kodulehe funktsioone. Soovides küpsistest keelduda, võite valida veebilehitseja seade - blokeerida kõik küpsised või saata hoiatus enne küpsise salvestamist.

Lisaks Andmete Valdaja poolt kasutatavatele küpsistele võidakse teatud kolmandatel osapooltel lubada meie kodulehel küpsiste kasutamist ja nende saatmist Teie arvutisse.  Sel juhul kohaldatakse nende küpsiste kasutamisel kolmandate osapoolte privaatsuseeskirju.

 

Sotsiaalvõrkude kasutamine

 

Kogu sotsiaalteabevahenditele esitatud informatsiooni (kaasa arvatud sõnumid, „Like“ ja „Follow“ kasutamine ning muu suhtlemine), kontrollib sotsiaalvõrgu valdaja.

Käesoleval ajal omab meie koduleht kontot sotsiaalvõrgus „Facebook“, mille privaatsuseeskirjad on esitatud aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Soovitame kolmandate poolte privaatsuseeskirjad läbi lugeda ja mistahes Teie isikuandmete kasutamisega seotud küsimustega pöörduda otse nende teenuste osutajate poole.  

 

 

Isikuandmete esitamine andmete saajatele

 

Teie isikuandmeid võidakse esitada:

 • IT, serveri, posti, arhiveerimise, turunduse, raamatupidamise, posti ja kulleriteenuste osutajatele;
 • notaritele, kohtutäituritele, advokaatidele, konsultantidele, audiitoritele, võlgade väljanõudmise firmadele;
 • õiguskaitse ja järelevalve institutsioonidele, kohtutele, teistele vaidlusi lahendavatele institutsioonidele;
 • potentsiaalsetele või olemasolevatele meie äri või selle osa ülevõtjatele või nende volitatud konsultantidele või isikutele.

 

Millised on isikuandmete kaitse põhimõtted, mida me järgime?

 

Teie poolt esitatud, samuti teistest allikatest saadud Teie isikuandmete kogumisel ja kasutamisel peetakse kinni järgmistest põhimõtetest:

 • Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte):
 • Teie isikuandmeid kogutakse vaid kindlaksmääratud, selgesti piiritletud ning seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil (eesmärgi piiramise põhimõte);
 • Teie isikuandmed on adekvaatsed, sobivad ja vaid sellised, mida vajatakse nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks neid töödeldakse, (andmete koguse vähendamise põhimõte):
 • töödeldavad isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral uuendatavad (täpsuse põhimõte);
 • Teie isikuandmeid säilitatakse sellise kujul, et isikusamasust võiks tuvastada mitte kauem kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks Teie andmeid töödeldakse (säilitamisaja piiramise põhimõte);
 • Teie isikuandmeid töödeldakse sellisel viisil, et kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid oleks tagatud isikuandmete asjakohane turvalisus, sealhulgas kaitse autoriseerimata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

 

Andmesubjekti õiguste realiseerimine

 

Informeerime, et Tel on järgmised andmesubjekti õigused: õigus tutvuda oma isikuandmetega ja kuidas neid töödeldakse; õigus nõuda andmete parandamist või lähtudes isikuandmete töötlemise eesmärgist, täiendada puudulikke isikuandmeid; õigus paluda oma isikuandmete kustutamist või oma töötlemistoimingute peatamist (välja arvatud säilitamine); õigus paluda isikuandmete töötlemise piiramist; õigus andmeid üle kanda; õigus esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile; õigus nõusolek tagasi võtta ja mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega.

Teie kui andmesubjekti õiguste realiseerimiseks on tarvis tuvastada Teie isikusamasus. Teie isikusamasust tuvastamata ei ole võimalik veenduda, kas pöörduja on tegelikult see isik, kelle andmeid töödeldakse, seetõttu ei saa realiseerida Teie õigusi.

Teilt saadud õiguste realiseerimise palve läbivaatamisest võidakse keelduda või selle eest võidakse küsida vastavat tasu, kui palve oleks ilmselgelt põhjendamatu või liigne, samuti teistel, seadustes sätestatud juhtudel.

Kui soovite realiseerida oma andmesubjekti õigusi või omate muid küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, palume pöörduda järgmistel kontaktandmetel: info@elektrikaubad.ee või esitada/saata selle poliitika alguses näidatud seltsi aadressil.

 

1